REPONSE A TOUT-

             (kangourou)

             signé Ballard

      REPONSE A TOUT-

                 (koala).

       REPONSE A TOUT-

              (la France) -

            signé Ballard.

       REPONSE A TOUT-

   (lapin) (doré) (doré or fin)-

             signé Ballard

        REPONSE A TOUT-

                   (monde)-

                signé Ballard

       REPONSE A TOUT-

                   (morse)

              -signé Ballard

       REPONSE A TOUT-

              (mouette)

          -signé Ballard.

       REPONSE A TOUT-

                (O franc)-

           signé Ets Ballard

      REPONSE A TOUT-

                 (ours 01)

        REPONSE A TOUT-

                   (ours 02).

 REPONSE A TOUT- (pigeon)

 (évidé entre les pattes)(doré or

  fin) -signé Caroline Lisfranc      

      REPONSE A TOUT-

                 (panda)-

           signé Ballard.

      REPONSE A TOUT-

              (pelican)-

           signé Ballard

      REPONSE A TOUT-

              (perroquet)-

            signé Ballard

     REPONSE A TOUT-

               (pieuvre)-

             signé Ballard

        REPONSE A TOUT-

                (poisson)-

             signé Ballard

      REPONSE A TOUT-

                  (poule)-

             signé Ballard

       REPONSE A TOUT-

                 (renard)-

              signé Ballard

     REPONSE A TOUT-

          (Saint Bernard)

           -signé Ballard

       REPONSE A TOUT-

           (seau&champagne)-

             signé Ets Ballard.

        REPONSE A TOUT

  (singe) (doré) (doré or fin)

             -signé Ballard

       REPONSE A TOUT-

                (soleil)

          -signé Ballard

      REPONSE A TOUT-

                (souris)-

            signé Ballard.

      REPONSE A TOUT-

                  (taureau)-

               signé Ballard

         REPONSE A TOUT-

                 (huissier)-

            signé Ets Ballard.

      REPONSE A TOUT-

                 (zèbre)-

             signé Ballard.

      REPONSE A TOUT-

           (voiture&livres)-

            signé Ballard.

       REPONSE A TOUT-

                  (voisins)-

                signé Ballard

        REPONSE A TOUT

                  -(lion)-

       signé Caroline Lisfranc

        REPONSE A TOUT-

  (singe) (argenté) (doré or fin)

              -signé Ballard

      REPONSE A TOUT-

  (lapin) (argenté) (doré or fin)

            -signé Ballard  

 REPONSE A TOUT- (pigeon)

  (plein entre les pattes)(doré or

   fin)- signé Caroline Lisfranc